slika

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji od 27.05.2016.godine, između TehnoPlus  doo i MFI Alter Modus doo, omogućava se korisnicima usluga Alter Modus-a da kupe tehničku robu na rate, počevši od 07.07.2016.godine, prema sledećim uslovima:

BESKAMATNO / do 12 MJESECI / 100-3000 € / BEZ NAKNADE


Proces kupovine

Proces obuhvata korake koje je potrebno preduzeti, od apliciranja do realizacije kredita. Učesnici u procesu su Alter Modus, Tehno Plus i klijent/kupac. 
Prvi korak: Klijent/kupac dobija profakturu od strane TehnoPlus-a. Na profakturi se nalaze aparati i uređaji koje je klijent/kupac zainteresovan da kupi, kao i njihova maloprodajna cijena sa obračunatim dodatnim popustima od strane TehnoPlus-a sa uključenim PDV-om, kao i podaci o klijentu/kupcu (ime, prezime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj). Potrebno je da profaktura bude potpisana i pečatirana od strane zaposlenog lica u TehnoPlus-u.
Drugi korak: Klijent/kupac sa profakturom dolazi u jednu od kancelarija Alter Modusa. Na osnovu priložene profakture, službenik Alter Modusa obrađuje Zahtjev za kredit. Kredit se obrađuje u visini ukupnog novčanog iznosa koji je se nalazi na profakturi.
Kredit se odobrava isključivo licu čiji podaci odgovaraju podacima fizičkog lica na profakturi.
Kreditni savjetnik nakon odobrenja kredita, informiše klijenta.
Klijent potpisuje Ugovor o kreditu.
Treći korak: Klijent/kupac sa Ugovorom o kreditu odlazi u prodajni objekat TehnoPlus-a. Ugovor o kreditu treba biti potpisan od strane kreditnog savjetnika u Alter Modusu i pečatiran. Podaci o klijentu/kupcu na Ugovoru o kreditu moraju biti identični njegovim ličnim podacima.
Ugovor o kreditu služi kao dokaz da su novčana sredstva odobrena od strane Alter Modusa. Na osnovu Ugovora o kreditu klijentu/kupcu se isporučuje roba.
 

           Kratak pregled uslova kupovine - TehnoPlus & Alter Modus SARADNJA
                     
  IZNOS                                          301-3000 €
            100-300 €            
  BROJ RATA    3    4    5   6    7    8    9   10   11   12
  POPUST NA mpc   12%   9%   9%   9%   7%   7%   7%   5%   5%   5%Za detaljnije informacije  možete se obratiti u svim  Alter Modus poslovnicama ili TehnoPlus i Bla-Bla prodavnicama.

068-038-038
info@tehnoplus.me