Bojler Metalac EZV P 50R

Naziv: Metalac EZV P 50R

MB STANDARD je linija akumulacionih bojlera sa emajliranim kazanom. Savremeno su dizajnirani i urađeni po svim važećim tehničko-tehnološkim standardima, obezbeđuju visok stepen sigurnosti i pouzdanosti u radu. Posebno su pogodni za ugradnju u visokim prostorijama.
- Spoljašni regulator temperature vode: Omogućava regulisanje temperature zagrevanja vode u 3 stepena. Na taj način je moguće prilagoditi upotrebu bojlera trenutnim potrebama potrošača.
- Radna zapremina: 50 l
- Snaga: 2 kW
- Napon: 230 V
- Radni pritisak: 0.6 MPa
- Instalacija: vertikalna
- Vreme zagrijavanja vode na 75C: 115 min
- Količina miješane vode na 40C: oko 95 l
- Dimenzije AxBxC: 39,5 x 70,4 x 41,6 cm
- Težina upakovanog proizvoda: 23 kg
- Akumulacioni bojler sa emajliranim kazanom su zatvoreni akumulacioni grejači vode, predviđeni da rade pod pritiskom iz vodovodne mreže do 0,6 MPa (6 bara). Ukoliko je taj pritisak veći, preporučuje se ugradnja (ventil) redukcionog ventila. Postoječi sigurnosni uređaj (ventil) obezbeđuje da pritisak ne bude veći od 0,7 MPa (7 bara).
- Kazan je od čeličnog lima zaštićenog vodostalnim emajlom koji se smatra najpogodnijim za unutrašnju antikoroznu zaštitu. Toplotna izolacija od poliuretana obezbeđuje da toplotni gubici budu minimalni odnosno da potrošnja električne energije bude racionalna.
- Bojler u svom pakovanju sadrži ventil sigurnosti, baždaren na 9 bara.


Šifra artikla 15452

 

-->