Tanjir za posluživanje hrane - manji 20849

 

-->